Visiteret hjælp

Lev-Vel - Plejefirmaet, som er godkendt af Vordingborg, Lolland og Faxe kommune til at yde visiteret hjælp til borgerne.

Lev-Vel (privat plejefirma godkendt i Fakse, Lolland og
Vordingborg kommuner) - yder det ekstra, som ikke forventes

Lev-Vel - Plejefirmaet, der yder en ekstra ordinær hjælp til borgere, som har mulighed for visiteret hjælp af deres kommuner.